Tugu Pahlawan Surabaya

Jalan Tugu Pahlawan, Surabaya , Java, Indonesia

Related BlogsTugu Pahlawan Surabaya