Tropical Park Miami

7900 SW 40th Street, Miami , Florida, United States - Phone: 305-226-8315