Times Spa Resta Toshima

4-25-9 Higashi Ikebukuro, Toshima , Tokyo, Tokyo Prefecture, Kanto, Japan - Phone: 03-5979-8924