The White Tower Thessaloniki

Odos Nikis and Odos Pavlou Mela, Thessaloniki , Macedonia Region, Greece - Phone: 30 2310 868 570

TravelPod Member Reviews The White Tower Thessaloniki

Travel Blogs by Travelers Who Visited this Attraction The White Tower Thessaloniki

Related BlogsThe White Tower Thessaloniki

The White Tower Map

Map of The White Tower - Thessaloniki
Map data cc-by-sa OpenStreetMap.org contributors
Map data cc-by-sa OpenStreetMap.org contributors
  1. Kaimaktsalan Ski Center - Voras
  2. Pertouli Mountain