Summer Shore (Kesäranta) Helsinki

Kesarannantie, Helsinki , Southern Finland, Finland