Stephen Girard Collection Philadelphia

Founder's Hall, Girard College, 2101 South College Ave Philadelphia , Pennsylvania, United States - Phone: 215 787 2680