Sikh Gurdwara Mission Jakarta

Jalan Pasar Baru Timur 10, Jakarta , Java, Indonesia - Phone: 61 21 384 3338