Saint James Park San Jose

St. James & 1st, near E. Santa Clara St. & N. Market, San Jose , California, United States - Phone: (408) 277 4661