Rastorguyev-Kharitonov's House Yekaterinburg

Voznesensky (Ascension) Hill, Yekaterinburg , Urals, Russian Federation