Pulsifer's Cove Newton

, Auburndale Park Newton , Massachusetts, United States