Privina Glava monastery Novi Sad

Novi Sad , Serbia and Montenegro