Pardington Point Monterey

Monterey , Monterey Peninsula, California, United States