Oriental Studio 2000 Guangzhou

Dajing Zhonglu in Dong Fang Leyuan, Guangzhou , Guangdong, China - Phone: 020/8662-8628 Ext. 316