Monastery Velika Remeta Novi Sad

Novi Sad , Serbia