Manfeilong Pagoda Jinghong

Damenglong, 70 km S of Jinghong, Jinghong , Yunnan, China