Lou Lim Iok Garden Macau Peninsula

Macau Peninsula , Macau, China