Liz Christy Bowery Houston Community Garden New York City

Bowery and Houston Streets, New York City , New York, United States