Liuhua Gongyuan Guangzhou

Dongfeng Xi Lu and Renmin Bei Lu, Guangzhou , Guangdong, China