Kosciuszko's Mound (Kopiec Kosciuszki) Krakow

Stare Miasto (Old Town), Krakow , Southern Poland, Poland