Kasori Shellmounds Site Museum Chiba

8-33-1 Sakuragi-cho, Wakaba-ku, Chiba , Chiba, Kanto, Japan - Phone: 81-43-231-0129