Hanasi Lake Xinjiang Uygur

Burerjin County Xinjiang Uygur , China