Golden Restaurant Patara

Patara centrum, Patara , Antalya, Turkey - Phone: 902428435162