Fukuro-machi Park Hiroshima

Fukuro-machi 9-chome, Hiroshima , Hiroshima, Chugoku, Japan - Phone: +81 (0)82 247 6738