Frenchman Lake Whitehorse

Whitehorse , Yukon, Canada