Dzok Monument Krakow

Vistula Walkway, Krakow , Southern Poland, Poland