Denzuin Muryozan Jukyo-Temple Bunkyo

3-14 Koishikawa, Bunkyo , Tokyo, Tokyo Prefecture, Kanto, Japan - Phone: 03-3814-3701