Crkva sv. Ivana Krstitelja Sibenik

Trg Ivana Pavla II, Sibenik , Croatia