Crkva i samostan sv. Frane Sibenik

Trg Nikole Tomassea, Sibenik , Croatia