Columbus Memorial Fountain Washington DC

Union Station Plaza, Washington DC , District of Columbia, United States