Chou's Honor Arch Taipei

36 Feng Nian Road, Section 1, Taipei , Taiwan