Cathedral of San Pietro Perugia

Via Borgo XX Giugno, Perugia , Umbria, Italy