CJ's Big Dipper Bar Harbor

150 Main Street, Bar Harbor , Maine, United States - Phone: 207-288-2128