Bolshaia Pokrovskaia Street Nizhniy Novgorod

Nizhniy Novgorod , Privolzhsky, Russian Federation